Penktadienis, 19 Rugpjūtis 2016 14:05

Ženkliai išaugo Birštono gimnazijos reitingai


   Kaip ir kiekvienais metais, „Veido„ žurnalas tryliktąjį kartą skelbia Lietuvos gimnazijų reitingus. Džiugi naujiena Birštonui - pagal šių metų egzaminų, priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus ir laimėjimus žinių olimpiadose tarp įvertintų 365 mokyklų mūsų – Birštono gimnazija - užima garbingą 52 vietą! Pagal biologijos ir anglų kalbos egzaminų išlaikymo rezultatus mūsų gimnazija pakliūva į geriausiai išlaikiusių mokyklų trisdešimtukus: biologijos - 15, o anglų kalbos - 19 vietos.
Pasiekti rezultatai byloja apie tai, kad dirbame teisinga linkme. Būdami Birštono savivaldybėje vienintele gimnazija, teikiančia vidurinį išsilavinimą, kurioje gali mokytis visi mokiniai - netaikant jokių priėmimo atrankų ir konkursų (kas vykdoma kai kuriose prestižinėse Lietuvos gimnazijose) siekiame, kad kiekvienas mokinys, pasirinkęs mūsų gimnaziją, galėtų rasti tai, kas jam labiausiai tinka ir priimtina pagal gebėjimus, poreikius.
   Tapo įprasta, jog didžioji dalis Birštono gimnaziją baigusių mokinių gerai išlaiko brandos egzaminus ir įstoja į norimas šalies ir užsienio aukštąsias mokyklas, tačiau šiųmetiniai reitingai parodė, kad taip pat didžioji abiturientų dalis šiemet įstojo į pirmu pageidavimu nurodytą studijų programą Lietuvos aukštosiose mokyklose - o tai reiškia, kad jauni žmonės yra ne tik tinkamai pasiruošę, bet ir geba nesiblaškydami, tikslingai ir motyvuotai planuoti savo ateitį.
   Gimnazijų reitingo didelę dalį (iki 70 balų) sudaro valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Mūsų gimnazijos abiturientų bendras visų laikytų valstybinių egzaminų balo vidurkis iš tiesų gana aukštas – 56,8 balo, turint omenyje, kad laikyti valstybinius brandos egzaminus gali ir renkasi bei laiko visi, norintys ir turintys patenkinamus mokomųjų dalykų metinius įvertinimus, mokiniai. Mūsų mokyklos gimnazistų visų laikytų VE išlaikymo procentas aukštesnis negu šalies, 100 procentų išlaikyti anglų kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos valstybiniai egzaminai. Lyderių pozicijų neužleidžia anglų kalba, kurią nuo penktos klasės mūsų mokiniai gali mokytis pagilintai, egzaminas, kurį rinkosi 74% abiturientų, o išlaikymo balo vidurkis – 75,46 taip pat ir trys gauti šio egzamino šimtukai, kurios gavo mūsų abiturientai Vaida Goberytė, Gabrielė Milušauskaitė bei Povilas Slavinskas – juos mokė anglų kalbos mokytoja metodininkė Birutė Sinkevičienė. Dar tris šimtukus gimnazijai padovanojo mokiniai iš privalomo lietuvių kalbos egzamino, tai mokytojos metodininkės Reginos Aleksandravičienės mokinės - Vaida Goberytė, Sandra Bacvinkaitė bei Gerda Mekionytė. Aukštų rezultatų taip pat pasiekta laikant chemijos, biologijos, informacinių technologijų egzaminus.
   Kas padeda siekti gerų rezultatų, mokykloje, kuri moko nesirinkdama, kiekvieną mokinį, kuris į ją ateina? Manau, kad tai visų bendruomenės narių – mokytojų, turinčių didelę patirtį, aukštą kvalifikaciją, siekiančių inovacijų savo darbe; žingeidžių mokinių, norinčių plėtoti savo gebėjimus, tėvų, kuriems rūpi jų vaiko šiandiena ir rytdiena; vaiko pagalbos specialistų bendras ir darnus darbas. Viso tai galime siekti, turėdami stiprią, šiuolaikišką materialinę bazę, savo steigėjo – Birštono savivaldybės palaikymą ir paramą, palaikydami ryšius ir bendradarbiaudami su šalies ir užsienio ugdymo įstaigomis.
   Pasak Klaipėdos licėjaus įkūrėjos ir direktorės doc.dr.R.Kontautienės, kuri išsakė savo mintis minimame „Veido“ žurnale, mokiniui mokytis toje pačioje mokykloje nuo 1 – os iki 12 – os klasės yra didelis privalumas: tai, kad jo individualūs gebėjimai gali būti kryptingai ir nuosekliai plėtojami, nereikia eikvoti laiko adaptacijai, naujoje mokymo sistemoje, kaip nutinka keičiant mokyklą, nes kiekviena ugdymo įstaiga turi savo braižą, prie kurio reikia naujokui priprasti. Privalumas ir tai, kaip teigia licėjaus direktorė, kad jau pradinukai turi galimybę stebėti vyresnių mokinių veiklą, jų pasiekimus, kurie įkvepia jaunesnius vaikus siekti to paties.
   Kaip tik tokias galimybes ir galime pasiūlyti savo gimnazijoje, kurią ir vasaros dienomis pildo nauji atvykstantys mokinukai ne tik į pirmąsias, bet ir į įvairias kitas klases.
Birštono gimnazijos pedagoginė bendruomenė atsakingai ruošiasi naujam mokslo metų startui ir tikisi bei linki visiems sėkmingų dar vienų šviesos ir tobulėjimo metų.

Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Danguolė Kederienė

 
Pirmadienis, 01 Rugpjūtis 2016 10:36

Birštono gimnazistai įvertinti respublikiniame konkurse ,,Mūsų eksperimentas“

 

   2015 metų lapkritį–2016 metų balandį Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras bei biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų asociacijos organizavo kūrybinį gamtos mokslų konkursą „Mūsų eksperimentas“, kurį inicijavo Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Konkurso tikslas – kūrybiškas gamtos mokslų mokymasis, kuris,  eksperimentinių darbų dėka, padidina mokinių mokymosi motyvaciją, gilina žinias ir gerina pasiekimus.

   Konkurse dalyvavo Birštono gimnazijos I kl. mokinių komanda. Šių metų konkurso prioritetinė tematika – aplinkos apsauga ir ekologija, todėl mokiniai - Sofija Jacunskaitė, Greta Mikailaitė ir Nerijus Pūras - atliko ir konkursui pateikė tiriamąjį darbą ir jo filmuotą medžiagą tema ,,Anglies dioksido bei kietųjų dalelių kiekio palyginimas deginant ekologišką kurą ir akmens anglį“.

   Birželio 20 d. Vilniuje, Saugomų tertitorijų Nacionaliniame lankytojų centre, vyko baigiamasis konkurso ,,Mūsų eksperimentas“ renginys, kuriame Lietuvos chemijos mokytojų asociacija Birštono gimnazijos mokinių komandos tiriamąjį darbą įvertino kaip ,,chemiškiausią“, o konkurso vertinimo komisija komandai skyrė antrąją vietą už tiriamojo darbo pateikimą ir temos aktualumą bei apdovanojo diplomais ir kelione į Tartu – AHHAA mokslo centrą.

   Į kelionę, kurioje dalyvavo pirmųjų ir antrųjų vietų laimėtojai bei jų mokytojai, vykome liepos 28-29 dienomis. Mokiniai susipažino su Estijos miestu Tartu - vienų iš seniausių miestų Baltijos šalyse, Tartu universiteto pastatų kompleksu, senovine miesto architektūra bei istorinėmis įžymybėmis. Kitą kelionės dieną lankėmės didžiausiame Baltijos šalių mokslo centre ,,AHHAA“, kurio 3000 kvadratinių metrų parodų salėje išdėstyti eksponatai tiesiogiai ir  interaktyviu būdu padeda susipažinti su naujausiomis technologijomis ir mus supančiais reiškiniais, kadangi šiame centre galima viską liesti, dalyvauti įvairiuose procesuose, juos valdyti. Mokiniai išbandė milžinišką energijos mašiną - ,,Niutono obelį“, susipažino su Hobermano sferos veikimo principu, valdė ir dalyvavo  daugybėje specialiaisiais efektais ir erdviniais vaizdais sukurtų reiškinių, stebėjo įdomius eksperimentus su ugnimi, aplankė mokslo centro anatomijos muziejų, kuriame sukaupti ypač reti žmonių ir gyvūnų organų patalogijų ekspontai.

   Konkurse ,,Mūsų eksperimentas“ dalyvavę darbo autoriai – Nerijus, Sofija ir Greta džiaugiasi, kad jų tiriamasis darbas ir pasirinkta tema buvo įvertinti, nes tai parodo žinių pritaikymo prasmę, suteikia pasitikėjimo, skatina atlikti papildomus darbus, o dalyvavimas konkursuose suteikia patirties, praplečia draugų ir bendraminčių ratą. Darbo autoriams vadovavo Birštono gimnazijos chemijos mokytoja Vidutė Berteškienė.

 

p1

 ministrės sveikinimas

 
Pirmadienis, 04 Liepa 2016 14:39

BIRŠTONO GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS EITI NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D.

 

Darbo krūvis (orientacinis): 19-22 pamokos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas, inovatyvius ugdymo metodus.

Privalumai:

• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.


Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.


Dokumentai priimami iki 2016-07-12 Birštono gimnazijos raštinėje (Kęstučio g. 29, Birštonas) nuo 8.00-12.00 iki 13.00-16.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai su nuoroda „Pradinio ugdymo mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.


Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime į pokalbį. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.


Atranka vyks 2016 m. liepos 14 d. Birštono gimnazijoje direktoriaus kabinete.


Telefonas pasiteirauti (8 319) 657 01, (8) 687 851 15 el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
Antradienis, 19 Liepa 2016 21:52

Sėkmės X-ajai Birštono gimnazijos abiturientų laidai

 

P1200227

   Birštono gimnazijos bendruomenė liepos 15-ąją dieną išlydėjo X abiturientų laidą. Iškilminga brandos atestatų įteikimo šventė abiturientams vyko Birštono kultūros centre. Čia susirinko ne tik jaunesnieji mokiniai, kurie vedė šventinę programą, bet ir abiturientų šeimos nariai, svečiai.
   Gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius pasidžiaugė puikiais brandos egzaminų rezultatais. Jis paminėjo, kad abiturientai gavo net šešis šimtukus. Dešimčiai geriausiųjų abiturientų direktorius įteikė atminimo dovanas.


P1200222   Šventėje dalyvavusi Lietuvs Seimo nario A. Palionio padėjėja V. Petkevičienė perdavė LRS nario sveikinimą Vaidai Goberytei, gavusiai šimto balų įvertinimus iš anglų kalbos ir lietuvių kalbos brandos egzaminų. Jubiliejinės X laidos geriausia gimnaziste buvo pripažinta Gerda Mekionytė, kuriai Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės premiją įteikė Birštono savivaldybės vicemeras V.Kederys ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A.Žiūraitienė.


   Abiturientams sveikinimo žodžius tarė tėvelių, Birštono KC atstovai, jaunųjų šaulių vadas J.Juozaitis. X-osios laidos atstovai padėkojo savo draugams, tėveliams, mokytojams, artimiesiems, klasių auklėtojoms L.Puskunigienei ir B.Sinkevičienei, palinkėjo vieni kitiems sėkmės.
    Po šventinės dalies abiturientai skraidino savo norų balionus prie Birštono gimnazijos. Linkime, kad tie norai išsipildytų ir, kad visi X-osios laidos gimnazistai išsaugotų savitumą, sprendimus priimtų vadovaudamiesi savo širdimi ir atrastų vietą pasaulyje.

 

 

 

P1200220

 

 

 
Penktadienis, 15 Liepa 2016 22:18

 

Žnino ir Birštono draugystė tęsiasi

  Birštono savivaldybės švietimo skyrius gavo netikėtą pasiūlymą iš Lenkijos Žnino miesto – mokiniai su vadovais turėjo vykti į pažintinę stovyklą.
10 mokinių su mokytojomis Ilona Rukaite ir Roma Malinauskiene, mokykliniu autobusu išvyko atstovauti Birštoną Lenkijoje Žnino mieste.
Žnino miesto 2- oje pradinėje mokykloje stovyklos organizuojamos kasmet. Bet tarptautinė, kurioje dalyvavo mokiniai iš Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos, Čekijos ir Lietuvos – buvo suorganizuota pirmą kartą. Stovyklautojai buvo suskirstyti į 16 grupių, kiekvienoje po 20 mokinių. Įsiminė puikus organizacinis darbas, kuriam vadovavo mokyklos direktorius ponas Jacek Otto su visa komanda. Žnino miesto savivaldybės komanda su ponu meru Robert Luchowski mūsų nepaliko nei per žingsnį. Merijos atstovas Lukas mus pirmasis pasitiko ir paskutinysis išlydėjo namo. Puikūs vadovai Tomas Karaszewski, Szyman Mrowarynski lydėjo į visus užsiėmimus , ekskursijas ir keliones. Mokiniai labai daug sužinojo apie Lenkijos istoriją, gamtą, žymius žmones, kultūrą. Patyrė labai daug įspūdžių:
-Ši stovykla pasibaigė pilna nuotykių ir linksmybių.( Dija)
- Buvo smagu susirasti naujų draugų ir geriau pažinti senuosius. (Aistė)
-Pramokau anglų kalbos. (Guoda)
-Labiausiai patiko vandens pramogų parke. (Urtė).
-Labai įdomūs kaubojų pasirodymai Kaubojų miestelyje. (Nojus)
- Puikūs ir malonūs vadovai. (Kristina)
- Labiausiai patiko gyventi viešbutyje ir draugauti su Jašiūnų gimnazijos vaikais. (Ernestas)
- Botanikos sode mačiau daug įdomių augalų ir žuvų. (Airidas)
- Tapau pačiu geriausiu stovyklos vartininku. Lenkijoje futbolas jėga. Gavome apdovanojimą už dalyvavimą tarptautinėse futbolo varžybose. (Ignas)
- Šioje stovykloje visi buvo labai draugiški. Norėčiau dar kartą čia atvykti ir patirti naujų nuotykių. (Vėja)
Stovykla pasibaigė, bet neišdildomi įspūdžiai dar ilgai liks mūsų visų atmintyse.
Žnino miesto meras Robert Luchowski pakvietė mus į stovyklą atvykti kitais metais ir pratęsti šią gražią draugystę.
Esame labai dėkingi Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei ir jos komandai už draugystės ryšių su Lenkijos miestu Žninu palaikymą. Gimnazijos administracijai už rūpestį, pasitikėjimą mumis ir išleidimą atstovauti Birštoną. Jašiūnų J. Sniadeckio gimnazijos mokytojai Kristinai , pavaduotojui Vitalijui ir mokiniams už draugystę, gerą nuotaiką. Mokyklinio autobuso vairuotojui Audriui Kulbušauskui už saugų nuvežimą ir parvežimą namo, puikų vertėjavimą iš lenkų kalbos, draugiškumą ir palaikymą. Dėkojame mokiniams už puikiai praleistą laiką kartu ir jų tėveliams, kurie mumis pasitikėjo.


Mokytojos Ilona Rukaitė ir Roma Malinauskienė.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > ir >>

Puslapis 1 iš 21

Mūsų kontaktai

Birštono gimnazija
Kęstučio g. 29, Birštono m.,
Birštono sav., LT-59210
Telefonas: (8 319) 65702
El. pašto adresas:
gimnazija@birstonas.lt
Tinklalapis:
www.gimnazija.birstonas.lm.lt
Įmonės kodas: 190024831

El. dienynas

www.tamo.lt

Jei turite klausimų dėl elektroninio dienyno, galite kreiptis į TAMO administratorių: antanasjk@inbox.lt

Pamokų laikas

1.   8.00 – 8.45
2.   8.55 – 9.40
3.   9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Apklausa

Kokio tipo būrelių pageidautumėte kitais mokslo metais?
 

Kita informacija

Reklaminis skydelis